تماس مستقیم از ایران بعد از ساعت 20

  85521111    –   021  داخلی 1718

EB5


EB5

 
برنامه EB5 یکی از برنامه های مهاجرتی آمریکا از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در پرژه های اقتصادی و یا بنگاه های تجاری آمریکائی می باشد.


شرایط لازم


-          ارزش دارائی متقاضی می بایست معادل حداقل حقوق یک میلیون دلار آمریکا بوده و از راه قانونی کسب شده باشد. مواردی مانند ارث و هدیه نیز می تواند به عنوان سرمایه درنظر گرفته شود.

-          سرمایه گذاری معادل 500 هزار دلاری در یکی از پروژه های اقتصادی از قبل تعریف شده و یا سرمایه گذاری یک میلیون دلاری در یک شرکت جدید تجاری

-          ایجاد اشتغال برای حداقل 10 نفر آمریکائی به صورت تمام وقت در طول مدت پروژه
مزایا


-          عدم نیاز به تجارب مدیریتی

-          عدم نیاز به دانستن زبان انگلیسی

-          عدم نیاز به مدرک تحصیلی

-          امکان دریافت گرین کارت برای متقاضی و افراد خانواده شاما همسر و فرزندان کمتر از 21 سال

-          عدم نیاز به مدیریت فعالانه در پروژه سرمایه گذاری شده

-          برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده از سوی دولت آمریکا برای شهروندان امریکائی

-          امکان اشتغال به تحصیل و یا شروع هرگونه فعالیت اقتصادی در هر نقطه از خاک آمریکانکات قابل تامل در مورد برنامه EB5

نکات قابل تامل برنامه EB5


دو مورد اساسی که در زمینه این برنامه باید با دقت لازم و کافی به آنها توجه داشت عبارتند از :سرمایه گذاری


قابل توجه است که انتخاب پروژه سرمایه گذاری مناسب، نقش مهمی را در موفقیت آمیز بودن پرونده های EB5 داراست. به همین دلیل چنانچه در انتخاب پروژه دقت لازم مبذول نگردد، سرمایه گذاری صورت گرفته به مخاطره می افتد.


ایجاد اشتغال


بدلیل ارتباط مستقیم پرونده مهاجرتی متقاضی با ایجاد اشتغال برای 10 نفر آمریکائی در طول مدت پروژه، عدم جذب تعداد کارمندان کافی برای سرمایه گذاری صورت گرفته، پرونده مهاجرتی متقاضی را با مخاطره مواجه خواهد نمود.


مدت زمان انجام پروسه


با توجه به آمار و ارقام منتشر شده از طرف دولت آمریکا، در صورت مهیا نمودن و تامین نمودن شرایط در نظر گرفته شده برای برنامه EB5 از طرف دولت و اداره مهاجرت آمریکا، متقاضی می تواند ظرف مدت 2 سال موفق به دریافت اقامت دائم آمریکا و اخذ گرین کارت گردد.برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه با ما تماس حاصل فرمائید.


   
  ICCRCSmall logo redEnglish